Poltergeist, bankeånd; hus-spøkelse som ytrer seg ved støy, uro eller banking.