Kapring, det å beslaglegge eller sette seg i besittelse av. Se flykapring.