Brifing, orientering, kort forhåndsredegjørelse, i flyspråk orientering om oppdraget og værforholdene. Først brukt i norsk av norske krigsflygere i Little Norway under den annen verdenskrig.