Maskinell, som hører til maskin, som utføres av maskin.