Bønhas, gammel, foraktelig betegnelse for en ulovlig håndverksdrivende, håndverker som arbeider i smug utenfor sitt laug, fusker i faget.