Spillfekteri, atferd eller ytring som er en tom form eller skal gjøre et visst inntrykk, men er uten virkelig innhold eller verdi