Opportunist, person som lar sin handlemåte bestemme av opportunisme.