Opportunist er en person som lar sin handlemåte bestemme av opportunisme.