Katabasis, nedstigning (til underverdenen eller fra innlandet til kysten); motsatt: anabasis.