Allodoksi, forskjellig, villfarende mening eller lære. Jfr. heterodoksi og heresi.