Eventualitet, mulig inntreffende hendelse, mulighet.