Presentabel, som kan presenteres uten å vekke anstøt eller kritikk.