Eliminasjon er det å fjerne, også kalt å eliminere.