Provinsialisme, tilbøyelighet til å sette landsdelens interesse over landets.