Lokalisering, plassering eller stedfesting på et (geografisk) sted; det å fastslå eller bestemme et sted.