Antichambrere, oppholde seg i forværelset hos høytstående person, gjøre en høytstående person sin oppvartning for å oppnå en gunstbevisning.