Analfabetisk, som gjelder analfabeter og analfabetisme; som ikke kan lese eller skrive; (om lyd eller tegn) som ikke forekommer i eller hører til det alminnelige alfabet.