Innretning som verner mot, skygger for eller demper noe; for eksempel lampeskjerm, fallskjerm, solskjerm.