Alfons, mann som lar seg underholde av en prostituert kvinne (etter tittelfiguren i et av Dumas d.y.s skuespill: M. Alphonse), dss. sutenør, hallik. Alfonser kan straffes etter bestemmelser både i strl. § 206 og i løsgjengerloven.