Ade, gammel tysk omdannelse av fransk adieu (eldre: a de), lev vel, farvel, særlig brukt i folkeviser.