Irreligiøs, uten religiøs følelse, som mangler religiøsitet.