Maksimalisere, øke til det høyest mulige; motsatt: minimalisere, minimere.