Insider, en som tilhører et samfunn, en organisasjon, en gruppe el.l., og som derfor har adgang til spesielle (ofte hemmelige) opplysninger og kunnskaper.