Redskap som brukes til å foreta avtrykk av f.eks. firmanavn, poststed og dato; også om selve avtrykket.