Premierminister, (utenlandsk) førsteminister, statsminister.