Praktikus, praktiker, mest i utsagn om hvor dyktig utøveren er.