Mayday, internasjonalt nødsignal for skip og luftfartøyer. Brukes over radiotelefoni og er avledet av det franske m'aidez! 'hjelp meg!'. Vedtatt 1948.