Stabilisere, gjøre (mer) stabil; festne seg, holde seg på et fast nivå.