Dank, lediggang (drive dank); mynt av lav verdi (kobberdank).