Fant, tidligere vanlig betegnelse på den gruppe av omstreifere som var av mer lokalt opphav enn de egentlige rom (sigøynere). I norrønt ble ordet brukt om budbærer, til dels omreisende gjøgler, siden landstryker. I noen målføre også om en fremmed («byfant»), eller i betydningen fyr («en fresk fant»).