Fabrikat, vare som er tilvirket på en fabrikk, f.eks. norsk fabrikat om en vare som er tilvirket i Norge.