Posør, person som poserer; som prøver å gjøre seg interessant; bløffmaker. Jfr. pose.