Florisant, [-saŋt], blomstrende, som står høyt i materiell velstand (florisante tider).