Sekterisk, som hører til en sekt; som skiller seg sterkt ut fra andre.