Pardong, benådning; tilgivelse, brukt som tiltaleord med betydningen unnskyld, om forlatelse.