Reprodusør, håndverker som lager klisjeer til billedreproduksjon.