Habitus, tilstand, helhetsinntrykk; i eldre språk mest om ytre tilstand (ytre habitus). I artikkelen Abydos (1869–70), med reiseminner fra Egypt, brukte Ibsen uttrykket «... omskabe individernes hele åndelige habitus», som siden er blitt vanlig både i norsk, dansk og svensk.