Delaminering, oppspalting av et laminat i sine enkelte sjikt.