Bekreftelse, en bevitnelse om riktigheten av en kjensgjerning, et skriftstykke, en underskrift osv. En bekreftet avskrift er en avskrift hvis overensstemmelse med originaldokumentet er bevitnet av dokumentets utsteder, en offentlig myndighet eller en troverdig utenforstående person.