Buskagitasjon, underhåndsagitasjon, ikke åpenlys agitasjon.