Dekreditere, bringe i miskreditt, ødelegge (en persons) tillit eller anseelse.