Maskineri, maskiner eller maskindeler som virker sammen; samvirkende ledd som utgjør et hele (f.eks. statsmaskineri); innviklet apparat.