Stakkato, hakkete, stakkåndet, støtvis; av musikkuttrykket staccato.