Hvit løgn er en løgn eller et tvetydig utsagn som ikke tar sikte på å skade, men for eksempel å unngå en ubehagelig situasjon eller skåne noens følelser.