Basseralle, egentlig muntert gilde, senere: svirelag. I eldre revy- og Kristiania-sjargong brukt om basar, særlig om restauranten Bazarhallen (senere Maxim) på Youngstorget.