Deprimert, nedstemt; svak (om puls). Depressiv eller deprimert sinnsstemning, se depresjon.