Diasyrm, spott, hån; retorisk figur som består i en overdreven forminskelse av en gjenstand. Motsatt: hyperbol.