Batalje, tidligere uttrykk for væpnet sammenstøt, kamp, slag; brukes nå om slagsmål.