Entré, det å gå inn (gjøre sin entré); adgang til offentlig forestilling, inngangspenger (ha fri entré); rom innenfor inngangsdøren, bestemt til plass for yttertøyet; se også entré-rett.