Publisitet, offentlighet; det å være offentlig kjent; offentlig oppmerksomhet.