Diskordant, preget av diskordans, som ikke stemmer overens, skurrende.